Úvod

 Milí priatelia,

otvorili ste stránku, ktorá je venovaná pre všetkých, ktorí majú záujem podporovať identitu Slovákov žijúcich nielen na Slovensku, ale hlavne tým, ktorí žijú za hranicami a cítia sa byť Slovákmi.

Našim záujmom je poskytnúť informácie, zaujímavé linky, odborné vzdelávacie aj metodické materiály, ktoré by mali viesť k poznávaniu Slovenska. Chceme  pomôcť k rozširovaniu poznatkov o histórii, prírode, technike, kultúre, zvykoch a tradíciiách, krásach Slovenska nielen  pre učiteľov ale aj pre žiakov, ktorí môžu putovaním po náučných chodníkoch a  prostredníctvom inovatívnych interaktívnych vzdelávacích programov hravou formou poznať a dozvedieť sa čo najviac o Slovensku. 

Hlavnú zásluhu na vzniku tejto webovej aplikácie má Sekcia medzinárodnej spolupráce pri Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, za finančnú podporu pri realizácii vedeckého výskumu tímu Katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky, Pedagogickej fakulty univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorý je zameraný na kvalitu vzdelávania a podporu identity Slovákov žijúcich v zahraničí.                                                                                  

                          

Veríme, že budete našu stránku s radosťou navštevovať a so zdravou zvedavosťou budete mať chuť a záujem dozvedieť sa čo najviac o krásach a čare Slovenskej republiky, ako srdca Európy.


Partneri

 Poľsko

 Srbsko

 Chorvátsko

 Maďarsko

 Rumunsko

 Ukrajina

 Česko

 Slovinsko

Kto je online

Momentálne online: 0 používateľov a 0 návštevníkov.