Kontakty

RÝCHLE LINKY:

Ministerstvo školstva SR
Štátny pedagogický ústav SR : ISCED0 ISCED1
Ústav informácií a prognóz SR

 

 

KONTAKTY NA RIEŠITEĽOV:

telefón +421 48 446 4111
pošta Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela
Ružová 13, 97411 Banská Bystrica
e-mail

alena.douskova@umb.sk

zlatica.hulova@umb.sk

miroslava.gasparova@umb.sk

ruzena.tomkuliakova@umb.sk

simoneta.babiakova@umb.sk

web http://slovacivz.umb.sk
riešitelia

Prof. PaedDr. Alena Doušková, PhD.

doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD.
PaedDr. Miroslava Gašparová, PhD.
Mgr. Ružena Tomkuliaková, PhD.
doc. PaedDr. Simoneta Babiaková,PhD.


Partneri

 Poľsko

 Srbsko

 Chorvátsko

 Maďarsko

 Rumunsko

 Ukrajina

 Česko

 Slovinsko

Kto je online

Momentálne online: 0 používateľov a 0 návštevníkov.