Ľudové piesne

Slovenská ľudová pieseň je v európskom kontexte charakterizovaná ako hudobno-slovesný prejav, ktorý sa vyznačuje bohatou druhovou i vývinovou rozmanitosťou, ktorý je závislý na tradícii a prevažne ústnom podaní.

Vzhľadom na prostredie v ktorom vznikala a vzniká je charakteristická spevnými príležitosťami a variantnosťou. Veď sa aj hovorí, že na Slovensku čo dolina to reč, či pieseň iná... Druhová rozmanitosť je priamo závislá na ich funkcii v živote človeka, spôsobe života, ale aj historickom vývine resp. hudobnej vyspelosti anonymného autora. Etnomuzikológia klasifikuje systém druhov, ktorý ale tak premenlivý organizmus akým je ľudová pieseň, nemôže a ani nechce byť striktný.

V súčasnosti už často nachádzame špecifické nazeranie na ľudovú pieseň, ako na historický „relikt“, ktorý je skôr potrebné opatrovať v podobe, v akej sa zachoval, resp. opačné je jej využívanie v rámci súčasnej hudobnej kultúry u  iných artificiálnych, či nonartificiálnych žánrov.

Jednoznačne však môžeme tvrdiť, že tak hudobne rozmanité a rôznorodé ľudové piesne ako ich nachádzame práve na relatívne malom území Slovenska sú zrejme našim najväčším národným kultúrnym bohatstvom.

Ponúkame Vám preto niekoľko hudobných spracovaní, ktoré sú štruktúrované na základe geografickej klasifikácie. Boli spracované podľa interpretácie spevákov v detských kategóriách na rôznych speváckych súťažiach na Slovensku so sprievodom ľudovej hudby.

Mgr. Igor Gašpar, PhD.

 

 

    Stredné Slovensko         Západné Slovensko         Východné Slovensko     

 


Miua moja - spracovanie Igor GašparPartneri

 Poľsko

 Srbsko

 Chorvátsko

 Maďarsko

 Rumunsko

 Ukrajina

 Česko

 Slovinsko

Kto je online

Momentálne online: 0 používateľov a 0 návštevníkov.